ÇAPALAMA

ÇAPALAMA

Toprağı havalandırmak, suyun alt tabakalara geçmesini sağlamak ve toprağı yabancı otlardan arındırmak amacıyla toprağın üst yüzeyinin kazılma ve karıştırma işlemine çapalama denir. Çapalama yapılırken bitki köklerinin zarar görmemesine dikkat edilmelidir.

Malçlama uygulanmayan bahçelerde sezonda 2-3 kez çapalama gerekebilir.