TOHUM EKİMİ VE ÇİMLENDİRME

TOHUM EKİMİ VE ÇİMLENDİRME

Bahçeye Tohum Ekimi: Toprak hazırlığı yapılan bahçeye bitki türüne göre uygun aralık ve derinlikte tohumlar ekilir ve sulama yapılır. 

Viyole Tohum Ekimi: Bitki tohumlarını fide hâline getirmek için kullanılan bitişik küçük bölmelerden oluşan malzemeye viyol denir. 

Tohum çimlendirmek için birçok karışımdan özel toprak elde edilebilir. Basit toprak hazırlığı için elenmiş ve yanmış çiftlik gübresi ve elenmiş bahçe toprağı homojen olarak karıştırılarak viyollere konulabilir. Bu imkâna sahip olmayanlar piyasadan torf toprağı satın alabilir. Ancak hazır torflarda yeterli miktarda faydalı vitamin ve mineral bulunmadığından elenmiş çiftlik gübresi ile karıştırılması faydalı olur.

Hazırlanan toprak, viyol gözlerine doldurularak sıkıştırılır. Viyol gözlerine, kalem gibi sivri bir cisimle 1 cm (tohum cinsine göre değişiklik gösterebilir) derinliğinde delikler açılır ve tohumlar yerleştirilerek üzerileri kapatılır ve can suyu verilir. Daha sonra viyoller sprey yardımıyla toprak nem oranına göre belli aralıklarla sulanır. Eğer ortam soğuksa ve sera ortamında değilse viyolün üstü naylon örtüyle örtülüp viyolün ısısı korunur.

Yastık Tohum Ekimi: Sebze fidelerini yetiştirmek üzere hazırlanan özel yerlere yastık denir. Yastıklar sera içinde veya muhtelif büyük kaplarda oluşturulabilir. Viyol için hazırlanan toprağın benzerinden oluşturulan toprak üzerinde tohumlar çimlendirilerek fide hâline getirilebilir.

Sebzelerin tohumdan çıkma aşamasında az ve sık sulanarak toprağı nemli tutmak gerekir. Aşırı su çürümeye sebep olur. Toprağı kurutmak da tohumların çimlenmesini önler.

Tohumlarda ilk çimlenme sonrası iki adet yaprak oluşur. Buna bayrak yaprağı denir. Sonrasında gerçek yapraklar oluşmaya başar. 5-6 yaprak oluştuğunda ya da boyları 15-20 cm civarına ulaştığında fideleriniz dikime hazır demektir.

 Viyol ve yastık ortamında fide yetiştirilmesi erken ürün almak için önemlidir. Fideler yetişirken ilkbahar soğukları atlatılmış olur ve güçlü fideler bahçeye dikildiğinde hızla yetişerek meyveye yatarlar.